Bírók Technikai Szabályzata

Bírók Technikai Szabályzata

 

1.Bíróküldés

A Bírói Bizottság (továbbiakban BB) féléves ciklusokban felhívást tesz közzé az adott időszak versenyeiről. A bírói kar tagjainak és a bírói asszisztenseknek kötelező válaszolni a felhívásra a BB felé, hogy mely versenyeken tudnak részt venni és melyeken nem!
A felhívásra kapott visszajelzések alapján a BB elkészíti az egyes versenyek bíróküldését. A bírók és bírói asszisztensek a bíróküldésben megjelölt versenyeken kötelesek részt venni, attól távol maradni csak vis maior esetben lehetséges! A bíróküldés tartalma alapján a bírók és bírói asszisztensek felkészülnek a minősítésüknek megfelelő feladatkör elvégzésére.
 

2.Versenyen való megjelenés

A bírók és bírói asszisztensek a bíróküldésben szereplő helyszínre a jelzett időpontot megelőzően minimum fél órával megérkeznek a Bírói Szabályzat 2.1.1. pont szerint, kivéve ha a versenyre kinevezett főbíró másként nem rendelkezik!
A főbíró eligazítását követően mindenki elfoglalja helyét a számára kijelölt pást mellett.
 

3.A küzdőfelület körüli rend fenntartása

A verseny megkezdése előtt minden bírónak ellenőrizni kell, hogy az edzők helye a tatami sarkaiban ki van-e jelölve, számukra szék van-e biztosítva. Ennek hiányát haladéktalanul jelezni kell a szervezőknek pótlás céljából.
A verseny előtt és a mérkőzések alatt biztostani kell, hogy a szervezőkön és bírókon kívül más ne tartózkodjon a Zsűri asztala körül. A verseny előtt szólni kell a szervezőknek a terület lezárása, szalagkorláttal történő elkerítése miatt. Ha egy mérkőzés alatt arra jogosulatlan a Zsűri asztalhoz megy a mérkőzést meg kell állítani és utasítani a rendbontót a terület elhagyására.
A verseny lefolytatása alatt senki sem tartózkodhat a tatamin, nem ülhetnek nézők a tatami szélére.
A meccsek alatt az edzők csak a számukra kijelölt helyen tartózkodhatnak. Amennyiben helyüket elhagyják, a meccset meg kell állítani, az edzőket utasítani kell a rend betartására. Súlyos rendbontás alkalmával követni kell a szabálykönyv további rendelkezéseit.
 

4.Bírók és bírói asszisztensek feladatai és kötelezettségei

A Bírói asszisztensek vezetik a jegyzőkönyveket, mérik az időt és kezelik a kijelzőt. A mérkőzésvezető bíró vagy az asztali bíró kérésére javítják a jegyzőkönyvben talált hibákat vagy a kijelzőn látható pontszámokat, büntetéseket.
Az Asztali bíró a bírói asszisztensek mellett diktálja a pontokat és büntetéseket. Amennyiben hibát talál a jegyzőkönyvben vagy az eredményjelzőn akkor utasítja a bírói asszisztenseket a hiba kijavítására. A mérkőzés végén ellenőrzi az eredményszámítást és jelzi a mérkőzésvezetőnek a győztes kilétét.
Az Oldalbíró pontozza a mérkőzésen látott akciókat és jelzi a mérkőzésvezetőnek az általa észlelet szabálytalanságokat. Szükség esetén tapsolással jelez a mérkőzésvezetőnek az észlelet szabálytalanságok miatt.
A Mérkőzésvezető bíró pontozza a mérkőzésen látott akciókat, megítéli a szabálytalanságokat és kihirdeti a győztest. Ellenőrzi a versenyzők védőfelszerelését, szükség esetén felszólítja a versenyzőt a hiányosságok pótlására. Szükség esetén utasítja a versenyzőket, gyerek korosztályoknál elmagyarázza a büntetés kiszabások okát és figyelmezteti a küzdő feleket a szabályok betartására.
A Zsűri tagjai (Duo System) pártatlanul, önállóan pontozzák a bemutatott technikákat. Előzetesen megállapodhatnak egy középértékről, de pontozás alatt, közben vagy után nem vitatják meg megadott pontjaikat.
A Pástvezető felelős az adott tatamin folyó szakmai munkájáért. A minősítéseknek megfelelően beosztja a bírókat a soron következő mérkőzésekre. Kérésre értékeléseket készít az alatta közreműködő személyzet teljesítményéről.
A Főbíró rendelkezik a pástok beosztásáról és a Pástvezetők kijelöléséről. Eljár az óvások ügyében. Szükség esetén leváltja posztjáról a bírókat vagy bírói asszisztenseket. Értékeléseket készít a versenyen közreműködő bírók és bírói asszisztensek munkájáról.
 

5.Bírók viselkedés bíráskodás közben

A bírók tanácskozásra mindig összegyűlnek a pontozóasztalnál a viták alkalmával.
Tanácskozás alkalmával a mérkőzésvezetőnek mérlegelnie kell az oldalbírók ítéleteit, de a végső döntés neki kell meghoznia. A tanácskozás befejezésekor a többség véleményét egységesen kell képviselni attól függetlenül, hogy egyetértett e vele mindenki.
 

6.Versenyszámok levezetése

A különböző korosztályok versenyzőit külön blokkban kell tatamira hívni. (hogy a bírók munkáját segítsük.)
Egy súlycsoport versenyzőit nem szabad egymás után több fordulóra behívni, számukra megfelelő pihenőidőt kell biztosítani, így egymás után 2-3 súlycsoport fordulóit felváltva kell bonyolítani a mérkőzéseket.
A versenyzők tatamira szólításakor mindig be kell mondani a korosztályt is.
A bírók pontozás során a szabályoknak megfelelően önállóan megítélik és értékelik a látott akciókat (lásd 1. melléklet).
A bírók a vonatkozó szabályok és korosztályos szabályozások (lásd 2. melléklet) alapján megítélik a szabálytalanságokat. Az oldalbírók kötelesek jelezni a mérkőzésvezető bíró felé a látott szabálytalanságot. A vezetőbíró a megfelelő kézjelek (lásd 3. melléklet) segítségével az asztal felé bemutatja a szabálytalanságot, melyet annak súlyosságának megfelelő büntetéssel illet (lásd 4. melléklet).
 

7.Bírói feladatok sérülés esetén

Sérülés esetén a tatamin csak az orvos tartózkodhat a versenyző mellett.
Sérülés esetén a versenyzőnek 2 perc áll a rendelkezésére az orvosi kezelésre.
Az idő letelte után, ha orvosi segítségre volt szükség, csak az orvos mondhatja ki, hogy a versenyző folytatni tudja-e a versenyt.
Amennyibe egy versenyző nem tudja folytatni a küzdelmet a mérkőzésvezető a sérülés okait kizárólag a bírótársaival beszéli meg, döntést közösen hoznak a nyertes személyéről a szabálykönyv rendelkezései alapján.
 

8.Óvás szabályaival kapcsolatos feladatok

Az óvást csak írásban lehet benyújtani a Főbírónak, a Versenyrendezési szabályzat 33. pontjának megfelelően, egy adott mérkőzéssel kapcsolatban annak befejezését követő 5 percen belül. Tehát az óvás okának felmerülése esetén is a mérkőzést le kell folytatni, az óvással a bírói munkát nem szabad zavarni. Erre a mérkőzésvezető bíró köteles figyelmeztetni az edzőt, és a rendbontást azonnal meg kell szüntetni.
Amennyiben erre a Bíró utasítására sem tesz valaki eleget, a vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
 

9.Bíró feladatai a mérkőzéseken kívüli rendbontások, sportszerűtlen viselkedések alkalmával

A bírónak tilos bemenni a nézők közé olyan céllal, hogy rendre utasítson valakit, ha nem áll fent a tettlegesség veszélye.
A bíró feladata a tettlegesség megakadályozása, közbelépéssel a versenyzők, edzők között.
Amikor nem áll fent tettlegesség veszélye, a bíró az esetet azonnal jelenteni köteles a Főbírónak, aki intézkedik az ügyben a vonatkozó szabályok alapján.